Academiereglement

aanpassingen schooljaar 23-24

AANPASSINGEN ACADEMIEREGLEMENT

Jaarlijks wordt ons academiereglement aangepast aan vernieuwde wetgeving, nieuwe regels of andere
wijzigingen. Het volledige reglement kan u hieronder vinden. De nieuwe elementen of veranderingen
staan hieronder vermeld.


● artikel 4 §1: aanpassing ivm contact- en leerlinggegevens over het gebruik van mail of telefoon.
§1. Contact- en Leerlingengegevens
a. Geeft de leerling of een van de ouders een e-mailadres en/of telefoonnummer door aan de
academie, dan aanvaardt het dat e-mailadres en/of telefoonnummer als één van de mogelijke
communicatiekanalen voor de academie en het schoolbestuur. De leerling/ouders engageren zich
om de communicatie actief op te volgen.
b. De ouders van minderjarige leerlingen bezorgen bij inschrijving de contactgegevens van ten
minste één ouder aan de academie, dit met het oog op een snelle communicatie in geval van
onvoorziene omstandigheden zoals een noodsituatie, ongeval, ...
● artikel 4 §8: deconnectie: nieuw vanuit regelgeving. Er is een bijlage rond deconnectie, met
afspraken rond het versturen van mails en vooral het beantwoorden ervan.
● artikel 14: verduidelijking ivm terugbetaling inschrijvingsgeld. Er stond dat na 30 september het
inschrijvingsgeld niet terugbetaald wordt. Nu is dit verduidelijkt dat het voor 1 oktober wel degelijk
terugbetaald kan worden, vanaf 1 oktober niet meer.
● artikel 15 §2: aanpassing vanuit regelgeving ivm het uitschrijven van leerlingen die het inschrijvingsgeld
niet hebben betaald.
● artikel 28: de wetgeving rond lesverplaatsingen is aangepast en wordt hierdoor anders gedefinieerd.
● artikel 72: gebruik van bewakingscamera’s ter preventie van vandalisme en diefstal.

©2024 Academie Wijnegem - Schilde - Zoersel