Inschrijvingen 2024-2025

-

Onze herinschrijvingen voor het volgende schooljaar starten op 18 mei om 09u. Vanaf dan kan je je inschrijven voor dezelfde klas als dit jaar of voor het meest logische vervolg.
Vanaf 1 juni 2024 om 09u starten onze inschrijvingen voor nieuwe leerlingen en voor nieuwe opties of klassen. 

U kan tot en met 30 september inschrijven.

Het schooljaar start op 1 september en eindigt op 30 juni.

Online inschrijven

Ga naar de online pagina van onze inschrijvingen:

https://mijnacademie.be/academiewijnegem

 • Meld je aan of maak een nieuw account.
 • Ga akkoord met de voorwaarden van onze academie
 • Heb je al met online inschrijvingen gewerkt vorig jaar? Kies dan de leerling die je wil inschrijven.
 • Heb je nog niet met online inschrijvingen gewerkt? Kies dan voor 'ik wil een leerling toevoegen aan mijn account'. Doorloop alle vragen.
 • Er staat een keuze klaar of een logisch vervolg, indien deze toch afwijkt van je keuze kan je ons altijd contacteren en zetten wij de juiste keuze voor u klaar.
 • U kan dan de betaling online in orde maken

Hou alvast je gegevens klaar bv.: rijksregisternummer. 

Hulp nodig? Bel ons gerust even op.

Wijnegem: 03/353.75.41  info@academiewijnegem.be

Schilde: 03/385.36.93  schilde@academiewijngem.be

Zoersel: 03/298.08.37 zoersel@academiewijnegem.be

Inschrijvingsgeld

Inwoner Wijnegem - Schilde - Zoersel

Normaal tarief

Jongeren (8 tem 17 jaar - Geboortejaren 2007-2016)

€ 103

18 tot en met 24 jaar (Geboortejaren 2000-2006)

€ 171

+25 (Geboortejaren ... - 1999)

€ 389

Initiatie: Klavertje 5 (6 en 7 jaar - Geboortejaren 2017-2018)

€ 103

Initiatie: Viool (vanaf 5 jaar)

€ 195

Inwoner van een andere gemeente

Normaal tarief

Jongeren (8 tem 17 jaar - Geboortejaren 2007-2016)

€ 118

18 tot en met 24 jaar (Geboortejaren 2000-2006)

€ 186

+25 (Geboortejaren ... - 1999)

€ 404

Initiatie: Klavertje 5 (6 en 7 jaar - Geboortejaren 2017-2018)

€ 118

Initiatie: Viool (vanaf 5 jaar)

€ 195

Vermindering

Wie komt in aanmerking voor het verminderd tarief?

Welk attest binnenbrengen?

Bij inschrijving persoon ten laste

Volledig uitkeringsgerechtigden of ermee gelijkgestelde werklozen

Attest VDAB met vermelding 'Aanvraag van een vermindering van het inschrijvingsgeld in het deeltijds kunstonderwijs' OF attest of RVA

+ attest gezinssamenstelling

Verplicht ingeschreven werkzoekenden op basis van reglementering in verband met arbeidsvoorziening en werkloosheid

Attest VDAB gedateerd in het juiste jaar met vermelding: 'Aanvraag van een vermindering van het inschrijvingsgeld in het deeltijds kunstonderwijs' OF attest RVA

+ attest gezinssamenstelling

Personen die leefloon ontvangen of een uitkering die daarmee gelijkgesteld is

Attest OCMW
OF een UiTPAS met kansentarief op naam

+ attest gezinssamenstelling

Personen die een inkomensgarantie ontvangen of een rentebijslag

Een attest van de Federale Overheidsdienst Pensioenen OF een UiTPAS met kansentarief op naam

+ attest gezinssamenstelling

Personen met een handicap met een arbeidsongeschiktheid van minstens 66% of personen die recht hebben op een tegemoetkoming als gehandicapte of mindervalide

Attest van de fod waarop pijler 1 minstens vier punten bevat
OF een rekeninguittreksel waaruit een tegemoetkoming aan personen met een handicap blijkt van de FOD SZ
OF attest van vaph
OF een European Disability Card (conform het protocolakkoord van 10 oktober 2016 over het project EDC tussen de Federale Regering, de Vlaamse Regering, de Waalse Regering, de Franse Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Regering)

+ attest gezinssamenstelling

Begunstigde zijn van een verhoogde kinderbijslag (erkend voor ten minste 66 %)

Een attest van de FOD SZ, met vermelding van 4 punten op pijler 1 (het criterium ‘lichamelijke en psychische gevolgen van de handicap);
OF een attest van één van de uitbetalers van het Groeipakket(Vlaanderen) of van Famiris (Brussel) met vermelding dat er een verhoogde kinderbijslag toegekend wordt wegens een handicap van ten minste 66%.
OF een UiTPAS met kansenstatuut op naam
OF een European Disability Card

+ attest gezinssamenstelling

Personen die in een gezinsvervangend tehuis of in een medisch pedagogische instelling of pleeggezin verblijven

Een schriftelijke of elektronische verklaring van de directie van de instelling waar de leerling verblijft
OF een attest van de pleeggezinnendienst
OF een vonnis van de jeugdrechtbank

+ attest gezinssamenstelling

Erkend politiek vluchtelingen

Een attest van het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen waar bij nationaliteit expliciet vermeld staat 'vluchteling'
OF een identiteitsbewijs voor vreemdelingen waar bij nationaliteit expliciet vermeld staat 'vluchteling'

+ attest gezinssamenstelling

Voor leerlingen onder de 18 jaar waarbij een ander lid van hetzelfde gezin reeds inschrijvingsgeld in dezelfde of een andere academie heeft betaald

Attest inschrijving andere academie

Voor leerlingen onder de 18 jaar die reeds een andere studierichting volgen in dezelfde of een andere academie

Attest inschrijving andere academie

UiTPAS

Iedereen kan een UiTPAS aankopen, punten sparen en leuke voordelen ontvangen.
Heb je recht op een UiTPAS met kansentarief? Neem dan een van onderstaande (recente) attesten mee:

 • attest verhoogde tegemoetkoming van de mutualiteit (géén klevertje)
 • attest van schuldbemiddeling
 • doorverwijzing van de sociale dienst van het OCMW

  Je ontvangt met de UiTPAS met kansentarief een extra korting op je inschrijvingsgeld van de academie.

https://vanpoldertotkempen.be/

brochure UiTPAS

Instrument huren

Naam instrument

Huurgeld

Waarborg

Accordeon

€ 150

€ 125

Cello

€ 137

€ 75

Contrabas

€ 150

€ 125

Cornet

€ 100

€75

Dwarsfluit

€ 87

€ 50

Gamba

€ 150

€ 125

Gitaar

€ 62

€ 25

Hobo

€ 150

€ 125

Hoorn

€ 150

€ 125

Kleine hoorn

€ 50

€ 25

Bariton hoorn

€ 150

€ 125

Klarinet

€ 137

€ 50

Basklarinet

€ 150

€ 125

Mandoline

€ 75

€ 50

Piccolo

€ 137

€ 100

Saxofoon

€ 137

€ 100

Baritonsax

€ 150

€ 125

Tenorsax

€ 150

€ 125

Traverso

€ 100

€ 75

Trombone

€ 137

€ 100

Trompet

€ 87

€ 50

Viool

€ 62

€ 50

Altviool

€ 100

€ 50

Xylofoon

€ 100

€ 75

U kan hier een formulier invullen voor het huren van een nieuw instrument.

U kan hier een formulier invullen voor het verder verlengen van een instrument.

 

©2024 Academie Wijnegem - Schilde - Zoersel