Muzieklab

- 3de Graad
In de lessen muziekpraktijk ontdek je hoe muziek werkt. De derde graad gaat een stap verder dan de taal van muziek en geeft meer achtergrond. Vanaf het tweede jaar kan je kiezen tussen verschillende modules zoals improvisatie of muziekstijlen.

Wijnegem (2024 - 2025)

Klas

Dag

Uur

Leerkracht

3.1A Klassiek

zaterdag

11.00 - 12.00

Freija De Mol

3.2/3.3A Evolutie in de filmmuziek theorie & praktijk

zaterdag

10.00 - 11.00

Freija De Mol

3.1B Jazz Pop Rock

maandag

18.00 - 19.00

Wim Kets

3.2B Jazz Pop Rock Improvisatie

maandag

19.00 - 20.00

Wim Kets

3.3B Jazz Pop Rock Songwriting

maandag

20.00 - 21.00

Wim Kets

Schilde (2024 - 2025)

Klas

Dag

Uur

Leerkracht

3.1C Klassiek

woensdag

16.00 - 17.00

Freija De Mol

3.2C Muziekgeschiedenis in de praktijk

woensdag

15.00 - 16.00

Freija De Mol

3.3C Evolutie in de filmmuziek theorie & praktijk

woensdag

14.00 - 15.00

Freija De Mol

3.1/3.2/3.3C Klassiek (VW)

vrijdag

9.00 - 11.00 (om de twee weken)

An Biesemans

3.1/3.2/3.3D Klassiek (VW)

woensdag

20.15 - 21.15

Freija De Mol

Zoersel (2024 - 2025)

Klas

Dag

Uur

Leerkracht

3.1E Klassiek

woensdag

13.00 - 14.00

Hilde Nachtegaele

3.2E Muziekgeschiedenis in de praktijk

woensdag

14.00 - 15.00

Hilde Nachtegaele

3.3E Musescore & Analyse

woensdag

15.00 - 16.00

Hilde Nachtegeale

3.1/3.2F Popgeschiedenis

donderdag

18.00 - 19.00

Maarten Schelkens

3.3F Jazz Pop Rock Home Recording

donderdag

19.00 - 20.00

Maarten Schelkens

©2024 Academie Wijnegem - Schilde - Zoersel