Beeldende kunsten Vierde Graad

- 4de Graad
In de vierde graad heb je de keuze tussen tekenkunsten of schilderkunsten. Je volgt 4 lesuren, dit in een 10-jarig traject.

Wijnegem (2023 - 2024)

Klas

Dag

Uur

Leerkracht

4.1 Tekenkunst

dinsdag

18.30 - 22.00

Pascalina Colpaert

Schilde (2023 - 2024)

Klas

Dag

Uur

Leerkracht

4.1 Schilderkunst

dinsdag

9.30 - 13.00

Anne Stoop